Feng-Shui

je unikátní filozofie, která se snadno může stát přirozenou součástí našich životů, přijmeme-li a správně pochopíme veškerý její rozměr a její pravidla....
FENG SHUI je unikátní filozofie, která se snadno může stát přirozenou součástí našich životů, přijmeme-li a správně pochopíme veškerý její rozměr a její pravidla. Vychází ze základních přírodních a vesmírných zákonů, tak jak je odpozorovali staří mistři, a z našeho vzájemného ovlivňování se. Prostor vnímá jako místo, na němž se odráží veškerá naše osobnost a naopak vše, co nás obklopuje, ovlivňuje zpětně nás. Tím je také určena kvalita a míra energie kolem nás. Jestliže v prostoru nastane změna, odrazí se také na naší osobnosti. A naopak. Je to nekonečný proces.

Cílem Feng shui je využít energie prostoru a uživatelů prostoru k vytvoření harmonického prostředí, kde se budou jeho obyvatelé cítit dobře. Učí objevovat a poznávat krásu, pociťovat harmonii a vnímat příliv energie v místech takto naladěných. Tam, kde energie stagnuje, se naopak cítíme rozmrzele a unaveně. Díky tomu si snadno uvědomíme, jak výrazně okolí působí na naše pocity.

Feng shui přináší cenné rady, kterak si uspořádat své okolí, abychom posílili vliv pozitivní energie a cítili se spokojení, šťastní a zdraví. Umění staré tisíce let je stále stejně platné, tím více, čím více se vzdalujeme přírodě a jejím přirozeným principům. Domov se díky jejímu vlivu stane skutečným rodinným hnízdem, útočištěm, bezpečným územím a místem odpočinku.

Stejně jako lidé mají svou energii, která určuje jejich míru sympatie či nesympatie, mají svou energii také rostliny a neživé předměty. Východní civilizace rozeznávají energie pěti elementů – vodní, dřevěnou, zemitou, ohnivou a kovovou. Energii však můžeme vnímat také jako dobrou nebo špatnou. O výsledné energii každého předmětu rozhoduje jeho velikost, pravidelnost, tvar, materiál či barva. Chceme-li s touto energií v prostoru pracovat, je třeba vědět, se kterou energií se pojí která světová strana a co je třeba v daném místě posílit. Feng Shui hojně využívá principu Jin a Jang.

Mocnými zbraněmi Feng shui jsou světlo, čistota, pořádek a jednoduchost. V jednoduchosti je největší kouzlo. Tyto zásady můžeme praktikovat kdekoliv – doma, v kanceláři, na zahradě... Už samotná úprava prostoru a jeho očista nabíjí energií. Je možné využívat hry s barvami, vzory a doplňky, kreativní práce s rostlinami. Feng shui je živé umění, které se vyvíjí stejně jako my sami.